Rozbudowa i przebudowa budynku Oddziału Psychiatrycznego Ogólnego o szyb windowy i klatkę schodową WZOP sp. z o.o. w Sokołówce [oferty do 2022-08-05]

Tytuł/nazwa postępowania: Rozbudowa i przebudowa budynku Oddziału Psychiatrycznego Ogólnego o szyb windowy i klatkę schodową WZOP sp. z o.o. w Sokołówce

Identyfikator postępowania: 23e9c4fa-efba-4c49-af10-9393b2cd07cc

Numer ogłoszenia BZP/TED/Nr referencyjny: 2022/BZP 00273178/01

Adres strony WWW postępowania: https://miniportal.uzp.gov.pl

Data publikacji w miniPortal: 22.07.2022 14:45

Termin składania ofert: 05.08.2022 11:00

Termin otwarcia złożonych ofert: 05.08.2022 12:00

 

Link do postępowania: