HISTORIA

Historia szpitala

W roku 1929 Powiatowa Kasa Chorych w Kaliszu zakupiła osadę Sokołówka.

Nabyty teren z racji położenia, jako teren zdrowy, dobrze zalesiony a przy tym suchy i piaszczysty nadawał się i został przeznaczony na urządzenie wypoczynkowych kolonii letnich.
W tym celu został w 1931 roku odpowiednio wybudowany i urządzony gmach, w którym w latach 1931-1936 włącznie mieściły się wypoczynkowe kolonie letnie przeznaczone dla dzieci zagrożonych grużlicą w wieku szkolnym w wieku od 7 do 14 lat.

Ze względu na to, że pobyt dziecka na kolonii celem uzyskania trwałych wyników leczenia winien trwać co najmniej trzy miesiące, zaś aby dziecko nie straciło roku szkolnego, należało zwrócić się do Kuratorium Szkolnego w Warszawie o zezwolenie na urządzenie Szkoły powszechnej w zakresie 7 klas.

Po uzyskaniu zezwolenia z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Kuratorium Szkolnego w Warszawie, ubezpieczalnia Społeczna w 1936 roku w budynku głównym wykonała centralne ogrzewanie, urządzone dwie sale szkolne z nowoczesnym umeblowaniem i zaopatrzone we wszystkie pomoce szkolne na 75 miejsc. Następnie przystąpiono do budowy budynku gospodarczego, w którym mieszczą się mieszkania, elektrownia, motorownia, pralnia, studnia artezyjska o głębokości 251 m.

W ramach tej struktury organizacyjnej funkcjonował do 1939 roku. W okresie wojny w latach 1939 –1945 istniała tu szkoła Hitler –Jugend z internatem.

 

W latach powojennych kontynuowano działalność sprzed wojny (mieściło się tutaj prewentorium przeciwgruźlicze), później – dom pomocy społecznej dla upośledzonych umysłowo dziewcząt do 1966 r.

W latach 1967-1972 wykonano remont kapitalny budynków w Sokołówce.

 

20 listopada 1978 r. ówczesna Wojewódzka Rada Narodowa w Kaliszu powzięła uchwałę na mocy której w Sokołówce uruchomiono 65 łóżkowy oddział leczenia alkoholików Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kaliszu.

W 1982 roku zakład przekształcił się w samodzielną jednostkę pod nazwą Zakład Leczenia Odwykowego w Sokołówce, a następnie w 1985 r. jako Zakład Rehabilitacji Chorób Psychicznych i Uzależnień Alkoholowych w związku z utworzeniem 30 łóżkowego oddziału nerwic, który funkcjonował tylko 3 lata.

W grudniu 1989 r. uruchomiono 33 łózkowy oddział psychiatryczny męski. W tej liczbie łóżek znajdowały się 3 miejsca detoksykacyjne – alkohol, narkotyki. Oddziałem kierował przez 3 lata doktor Jerzy Tomaszewski. Na podstawie ustawy o zakładzie opieki zdrowotnej z dnia 30 sierpnia 1991 r. i oświadczenia Wojewody Kaliskiego z dnia 22 czerwca 1992 r. zakład dokonał wpisu do rejestru zakładów opieki zdrowotnej pod nazwą Wojewódzki Zakłąd Opieki Psychiatrycznej w Sokołówce.

W grudniu 1994 roku po remoncie budynku ośrodka terapii zajęciowej został utworzony 28 łóżkowy oddział psychiatryczny dla kobiet.

 

W 1997 roku dla potrzeb leczenia uzależnień Sokołówka zyskała były Ośrodek Wypoczynkowy w Murowańcu, gdzie w październiku 1999 roku został utworzony nowoczesny 41 łóżkowy oddział leczenia uzależnień.

W 2001 r. powiększono ofertę szpitala tworząc 20 łózkowy pododdział detoksykacyjny oddziału psychiatrycznego.

Statystycznie rzecz biorąc  w niektórych miesiącach 40% pacjentów, kierowanych do Sokołówki to osoby z problemem uzależnienia, głównie – od alkoholu.

Rosnące zapotrzebowanie na ten rodzaj leczenia, zwykle będącym pierwszym krokiem na długiej drodze rehabilitacji osób uzależnionych, sprawiło, że powstała koncepcja zorganizowania osobnego oddziału detoksykacyjnego. Stało się to możliwe po utworzeniu z połączenia dwóch oddziałów psychiatrycznych męskiego i 28 łóżkowego żeńskiego w jeden koedukacyjny 55 łóżkowy oddział ogólno psychiatryczny (maj 2003). W opróżnionych pomieszczeniach byłej psychiatrii żeńskiej po remoncie powstał oddział leczenia zespołów abstynencyjnych.