[2022] Zakup energii elektrycznej dla 7 grupy zakupowej utworzonej przez „Szpitale Wielkopolski” sp. z o.o.

Ogłoszenie o zamówieniu SzW/6/2022: Zakup energii elektrycznej dla 7. Grupy zakupowej utworzonej przez „Szpitale Wielkopolski” sp. z o.o.

Ogłoszenie o zamówieniu SzW/6/2022: Zakup energii elektrycznej dla 7. Grupy zakupowej utworzonej przez „Szpitale Wielkopolski” sp. z o.o..

Data publikacji: 03/06/2022 r.

Uwaga: Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć za pośrednictwem Platformy, działającej pod adresem https://e-ProPublico.pl/, zgodnie z instrukcją określoną w pkt. 16 SWZ, do dnia 11.07.2022 r. do godz. 09:00.

Link do przetargu umieszczonego na propublico:  http://przetargi.propublico.pl/OgloszeniaSzczegoly.aspx?MasterPage=EmptyMasterPage&id=56378