Dostawa leków [oferty do 2022-08-22]

Tytuł/nazwa postępowania: Dostawa leków
Numer ogłoszenia BZP/TED/Nr referencyjny: 2022/BZP 00290568/01
Adres strony WWW postępowania: https://miniportal.uzp.gov.pl
Data publikacji w miniPortal: 03.08.2022 14:56

Termin składania ofert: 22.08.2022 11:00
Termin otwarcia złożonych ofert: 22.08.2022 12:00

 

Linki do postępowania: