CERTYFIKATY

Certyfikat Systemu Zarządzania Jakością PN-EN ISO 9001:2015-10

Nadrzędnym celem Wojewódzkiego Zakładu Opieki Psychiatrycznej jest ciągłe doskonalenie jakości świadczeń medycznych dotyczącej stacjonarnej opieki psychiatrycznej, leczenia i poradnictwa w zakresie uzależnień tak, aby jak najlepiej i najszybciej zaspokajać potrzeby naszych Pacjentów, jak również dla zapewnienia trwałej egzystencji i rozwoju firmy w następnych latach.

Ceryfikat Nr J - 1731/9/2023

 

 

Satysfakcję naszych Pacjentów osiągamy poprzez:

  • stałe udoskonalanie jakości naszych działań, co pozwala na świadczenie usług medycznych na możliwie najwyższym poziomie

  • stałe rozpoznawanie oczekiwań i problemów Pacjentów

  • systematyczne podnoszenie kwalifikacji pracowników

  • profilaktykę i edukację zdrowotną Pacjentów

  • ciągłe doskonalenie Systemu Zarządzania Jakością

  • tworzenie nowoczesnej placówki zapewniającej poczucie bezpieczeństwa z miłą i serdeczną atmosferą

  • wprowadzanie nowych metod diagnostyczno-leczniczych

  • zachęcanie pracowników do dzielenia się wiadomościami i umiejętnościami zdobytymi podczas szkoleń zewnętrznych i konferencji

 

Akredytacja Ministra Zdrowia