[2018] Modernizacja pomieszczeń Oddziału Leczenia Zespołów Abstynencyjnych [oferty do 2018-06-25]

Sokołówka, z dnia 2018-06-08

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: ZP 2/2018

Nazwa zadania: Modernizacja pomieszczeń Oddziału Leczenia Zespołów Abstynencyjnych WZOP sp. z o.o.  w Sokołówce

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych

NR ogłoszenia:  570349 -N-2018  Data zamieszczenia:  8.06.2018 r

 

Załączniki: pobierz

Załącznik (kosztorys nakładczy): pobierz