Modernizacja pomieszczeń Oddziału Leczenia Zespołów Abstynencyjnych [oferty do 2018-05-30]

Sokołówka, z dnia 2018-05-15

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: ZP 2/2018

Nazwa zadania: Modernizacja pomieszczeń Oddziału Leczenia Zespołów Abstynencyjnych WZOP sp. z o.o.  w Sokołówce

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych

NR ogłoszenia:  558064-N-2018  Data zamieszczenia:  15.05.2018

 

Załączniki: pobierz