[2021] Konkurs ofert na specjalistyczne świadczenia zdrowotne lekarskie [oferty do 2021-12-22]

 


Numer sprawy: WZOP 1/K/2021; Sokołówka, z dnia 3.12.2021r.

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT

na zawarcie umowy o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie zabezpieczenia lekarskich świadczeń zdrowotnych w Wojewódzkim Zakładzie Opieki Psychiatrycznej sp. z o.o. w Sokołówce na rzecz pacjentów szpitala w zakresie psychiatrii.

KOD CPV : 85111500-5 usługi szpitalne psychiatryczne

Numer sprawy: WZOP 1/K/2021

Podstawa prawna: art. 26, art. 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2021 poz.711 ze zm.) oraz odpowiednio art.140, art. 141, art.146 ust.1, art.147-150, art.151 ust.1,2 i 4-6, art.152, art153, art. 154 ust1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych ( Dz.U. z 2021 r. poz. 1285 ze zm. ).

Załączniki: pobierz