[2021] Dostawa leków [oferty do 2021-08-24]

Nr sprawy: ZP 1/2021; Sokołówka, z dnia 2021-08-27

INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Wojewódzki Zakład Opieki Psychiatrycznej sp. z o.o., Sokołówka 1, 62-840 Koźminek, działając zgodnie z art. 253 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r Prawo zamówień publicznych (Dz. U.
z 2019 r poz.2019ze zm. ) zawiadamia, że w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym art. 275 pkt 1 o wartości szacunkowej zamówienia nie przekracza równowartości kwoty 214 000
euro dla dostaw na realizowane zadanie: „Dostawa leków”, CPV 33.60.00.00-6 – produkty farmaceutyczne wybrano ofertę na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji warunków zamówienia

Załącznik: pobierz

 


Nr sprawy: ZP 1/2021; Sokołówka, z dnia 2021-08-24

INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT

Dotyczy: prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym na podstawie art.275 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych na „Dostawę leków” Wojewódzki Zakład Opieki Psychiatrycznej sp. z o. o. w Sokołówce działając zgodnie z art. 222 ust.5 ustawy Pzp, informuje o ofertach złożonych w prowadzonym postepowaniu w terminie składania ofert tj. do dnia 24.08.2021 r. do godz.10:00. Otwarcie ofert nastąpiło w dniu 24.08.2021r. o godz. 11:00.

Załącznik: pobierz

 


Nr sprawy: ZP 1/2021; Sokołówka, z dnia 2021-08-19

INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW 4

Dotyczy : prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym zgodnie z art.275 ust.1.ustawy Pzp na: Dostawę leków. Wojewódzki Zakład Opieki Psychiatrycznej sp. z o. o. w Sokołówce informuje, że w dniu 18.08.2021r  w związku z toczącym się postępowaniem wpłynęło zapytanie od Wykonawcy. Zamawiający niezwłocznie udzielił wyjaśnień zgodnie z art. 135ust.2 ustawy Prawo zamówień publicznych ( Dz. U z 2021 poz.1129 ze zm.)

Załącznik: pobierz

 


Nr sprawy: ZP 1/2021; Sokołówka, z dnia 2021-08-18

INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW 3

Dotyczy : prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym zgodnie z art.275 ust.1.ustawy Pzp na: Dostawę leków. Wojewódzki Zakład Opieki Psychiatrycznej sp. z o. o. w Sokołówce informuje, że w dniu 16.08.2021r  w związku z toczącym się postępowaniem wpłynęło zapytanie od Wykonawcy. Zamawiający niezwłocznie udzielił wyjaśnień zgodnie z art. 135ust.2 ustawy Prawo zamówień publicznych ( Dz. U z 2021 poz.1129 ze zm.)

Załącznik: pobierz

 


Nr sprawy: ZP 1/2021; Sokołówka, z dnia 2021-08-13

INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW 2

Dotyczy : prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym zgodnie z art.275 ust.1.ustawy Pzp na: Dostawę leków. Wojewódzki Zakład Opieki Psychiatrycznej sp. z o. o. w Sokołówce informuje, że w dniu 12.08.2021r  w związku z toczącym się postępowaniem wpłynęło zapytanie od Wykonawcy. Zamawiający niezwłocznie udzielił wyjaśnień zgodnie z art. 135ust.2 ustawy Prawo zamówień publicznych ( Dz. U z 2021 poz.1129 ze zm.)

Załącznik: pobierz

 


Nr sprawy: ZP 1/2021; Sokołówka, z dnia 2021-08-12

INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW 1

Dotyczy : prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym zgodnie z art.275 ust.1.ustawy Pzp na: Dostawę leków. Wojewódzki Zakład Opieki Psychiatrycznej sp. z o. o. w Sokołówce informuje, że w dniu 11.08.2021r  w związku z toczącym się postępowaniem wpłynęło zapytanie od Wykonawcy. Zamawiający niezwłocznie udzielił wyjaśnień zgodnie z art. 135ust.2 ustawy Prawo zamówień publicznych ( Dz. U z 2021 poz.1129 ze zm.)

Załącznik: pobierz

 


Nr sprawy: ZP 1/2021; Sokołówka, z dnia 2021-08-10

Tytuł/nazwa postępowania
Dostawa leków
Identyfikator postępowania
47ac461b-607e-49ef-ba8a-5209af9bbf73
Tryb
Tryb podstawowy, wariant 1
Status
Opublikowane
Numer ogłoszenia BZP/TED/Nr referencyjny
2021/BZP 00143464/01
Adres strony WWW postępowania
http://www.sokolowka.pl/zamowienia
Data publikacji w miniPortal
10.08.2021 11:37
Nazwa zamawiającego
Wojewódzki Zakład Opieki Psychiatrycznej spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Adres zamawiającego
Sokołówka 1
Miasto zamawiającego
Koźminek
Województwo zamawiającego
wielkopolskie
Telefon zamawiającego
+48 062 7637013

Termin składania ofert 24.08.2021 10:00

Termin otwarcia złożonych ofert 24.08.2021 11:00

Link do postępowania: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/47ac461b-607e-49ef-ba8a-5209af9bbf73

Załączniki: pobierz