Konkurs ofert na świadczenia zdrowotne [oferty do 2022-12-22]

Nr sprawy: 1/K/2022 Sokołówka, z dnia 29.12.2022 r.

Protokół z przebiegu konkursu ofert na zawarcie umowy o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie zabezpieczenia lekarskich świadczeń zdrowotnych w Wojewódzkim Zakładzie Opieki Psychiatrycznej sp. z o. o. w Sokołówce w okresie od 1.01.2023r. do 31.12.2023r.

Załącznik: pobierz  


Sokołówka, z dnia 2022-12-01 Numer sprawy: WZOP 1/K/2022

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT

na zawarcie umowy o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie zabezpieczenia lekarskich świadczeń zdrowotnych w Wojewódzkim Zakładzie Opieki Psychiatrycznej sp. z o.o. w Sokołówce na rzecz pacjentów szpitala w zakresie psychiatrii. KOD CPV : 85111500-5 usługi szpitalne psychiatryczne Podstawa prawna: art. 26, art. 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej ( Dz.U. z 2022 poz.633 ze zm.) oraz odpowiednio art.140, art. 141, art.146 ust.1, art.147, art148 ust.1, art.149, art.150, art.151 ust.1,2 i 4-6, art.152, art153, art. 154 ust1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych ( Dz.U. z 2022 r. poz.526 ze zm. ).   Załączniki: pobierz