No Image

[2017] Dostawa leków

2017-04-12 adminw 0

Nr sprawy:  ZP 1/2017;  Sokołówka, z dnia 25.04.2017 INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW Dotyczy : prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego  na: „Dostawę […]