[2024] Remont elewacji zewnętrznej budynku Oddziału Psychiatrycznego Ogólnego wraz z naprawą pokrycia dachowego, rynnami i obróbkami blacharskimi kominów [oferty do 2024-04-26]

Numer referencyjny postępowania:  ZP 2/ 2024, Sokołówka, z dnia 2024-04-08

 

Zamawiający zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji o wartości zamówienia nie przekraczającej progów unijnych o jakich stanowi art. 3 ust. 1 pkt. 1 ustawy z 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz.1605 ze zm.) na roboty budowlane  pn.

Remont elewacji zewnętrznej budynku Oddziału Psychiatrycznego Ogólnego wraz z naprawą pokrycia dachowego, rynnami i obróbkami blacharskimi kominów.

Termin składania ofert:  2024-04-26 o godz. 11:00

Termin otwarcia ofert:   2024-04-26 o godz. 12:00

 

Nr ogłoszenia: Ogłoszenie nr 2024/BZP 00278804/01 z dnia 2024-04-10

Zamówienie opublikowane w Biuletyn Zamówień Publicznych:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-9f089758-f718-11ee-b016-82aaee56c84c