[2019] Konkurs ofert – świadczenia zdrowotne [oferty do 2019-12-16]

Numer sprawy: WZOP 1/K/2019, Sokołówka, z dnia 2.12.2019 r.

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT

na zawarcie umowy o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie zabezpieczenia lekarskich świadczeń zdrowotnych w Wojewódzkim Zakładzie Opieki Psychiatrycznej sp. z o.o. w Sokołówce.

Załącznik: pobierz