[2020] Usługa ubezpieczenia [oferty do 2020-04-07]

Ogłoszenie nr 540052939-N-2020 z dnia 24-03-2020 r.
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2020-04-01, godzina: 12:00,
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2020-04-07, godzina: 12:00,

 


Ogłoszenie nr 523489-N-2020 z dnia 2020-03-13 r

USŁUGA UBEZPIECZENIA

WOJEWÓDZKIEGO ZAKŁADU OPIEKI PSYCHIATRYCZNEJ

W SOKOŁÓWCE SP. Z O.O.

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Usługi

Ogłoszenie i pozostałe dokumenty pod adresem: https://suprabrokers.pl/node/808