Ogłoszenie o zamówieniu SzW/4/2023: „Zakup energii elektrycznej dla 8. Grupy zakupowej utworzonej przez „Szpitale Wielkopolski” sp. z o. o.”

Ogłoszenie o zamówieniu SzW/4/2023: „Zakup energii elektrycznej dla 8. Grupy zakupowej utworzonej przez „Szpitale Wielkopolski” sp. z o. o.”

Data publikacji: 18/09/2023 r.

Uwaga: Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć za pośrednictwem Platformy, działającej pod adresem https://ezamowienia.gov.pl/. Link do postępowania: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-3a837952-4fba-11ee-a60c-9ec5599dddc1