Budowa instalacji fotowoltaicznej wraz z … [termin składania: 2023-06-20 12:00]

Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 2023-06-07

Budowa instalacji fotowoltaicznej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie WZOP Sp. z o.o. w Sokołówce – o mocy 50 kWp z magazynem energii do 50 kWh i stacją ładowania pojazdów 2 x 11 kW

Link do e-Zamówienia: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-6e4807ac-050a-11ee-b70f-ae2d9e28ec7b