[2023] Ogłoszenie o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie zabezpieczenia lekarskich świadczeń zdrowotnych [oferty do 2023-12-06]

Sokołówka, z dnia 20.11.2023

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT

na zawarcie umowy o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie zabezpieczenia lekarskich świadczeń zdrowotnych w Wojewódzkim Zakładzie Opieki Psychiatrycznej sp. z o.o. w Sokołówce na rzecz pacjentów szpitala w zakresie psychiatrii.
KOD CPV : 85111500-5 usługi szpitalne psychiatryczne
Numer sprawy: WZOP 1/K/2023
Podstawa prawna: art. 26, art. 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej ( Dz.U. z 2023 poz.991 ze zm.) oraz odpowiednio art.140, art. 141, art.146 ust.1, art.147, art148 ust.1, art.149, art.150, art.151 ust.1,2 i 4-6, art.152, art153, art. 154 ust1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
( Dz.U. z 2022 r. poz.2561 ze zm. ).

Załączniki: pobierz

 


Nr sprawy: 1/K/2023; Sokołówka, z dnia 20.12.2023 r.

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu ofert o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie zabezpieczenia specjalistycznych lekarskich świadczeń zdrowotnych praca w oddziale i/lub dyżur lekarski w WZOP sp. z o.o. w Sokołówce

Załączniki: pobierz