[2020] Zakup energii elektrycznej dla 6. grupy zakupowej utworzonej przez „Szpitale Wielkopolski” Sp. z o.o.” [oferty do 2020-11-10]

Ogłoszenie o zamówieniu SzW/5/2020 „Zakup energii elektrycznej dla 6. grupy zakupowej utworzonej przez „Szpitale Wielkopolski” Sp. z o.o.”.

Data publikacji: 07.10.2020 r.

Uwagi: Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć za pośrednictwem Platformy, działającej pod adresem https://e-ProPublico.pl/, zgodnie z instrukcją określoną w pkt. 15 SIWZ, do dnia 2020-11-10 do godz. 09:30.

Link do przetargu umieszczonego na propublico:
http://przetargi.propublico.pl/ZamawiajacySzczegoly.aspx?MasterPage=EmptyMasterPage&id=381