BIP

Biuletyn Informacji Publicznej
piątek, 01 lipca 2016 12:10

1. Dane szpitala

Oznaczenie formy prawnej: Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Nazwa: Wojewódzki Zakład Opieki Psychiatrycznej Sp. z o.o.
Adres: Sokołówka 1, 62 840 Koźminek
Tel.: 627637013
Fax.: 627637216
e-mail: info@sokolowka.pl
Regon: 916897
NIP: 9680974354
Wpis do rejestru: 000000015778
Numer KRS: 0000504795

2. Organy i osoby sprawujące funkcje w szpitalu

Prezes Zarządu: mgr Janina Anna Kubiak
Dyrektor do spraw medycznych: lek. med. Ewa Kudlińska
Pielęgniarka Przełożona: Gabriela Nawrocka
Główna Księgowa: mgr Dorota Graczyk
Rada Nadzorcza:
Agnieszka Fuglewicz
Mariusz Wawrzyniak
Radosław Kołaciński

3. Struktura własnościowa

100 % udziałów posiada Województwo Wielkopolskie

4. Majątek (według stanu na dzień 31.12.2015r.)

Aktywa trwałe: 9 997 tys. zł.
Aktywa obrotowe: 3 529 tys. zł.
Kapitał własny: 7 352 tys. zł w tym:
Kapitał podstawowy: 6 100 tys. zł.
Kapitał zapasowy: 1 129 tys. zł.

5. Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw

– Sprawy pracownicze – załatwiane zgodnie z ustaleniami zawartymi w Regulaminie Pracy
– Sprawy pacjentów – przyjmowane za pośrednictwem sekretariatu zarządu i załatwiane niezwłocznie (prowadzony rejestr skarg i wniosków)

6. Nabór kandydatów do zatrudnienia na wolne stanowiska

Ogłoszenia o zatrudnieniu publikowane są na stronie www.sokolowka.pl w zakładce „Oferty pracy”

7. Dokumentacja przebiegu i efektów kontroli, oraz wystąpienia, stanowiska, wnioski i opinie podmiotów je przeprowadzających

Kontrole przeprowadzone w II półroczu 2015 roku:
Wojewoda Wielkopolski – Konsultant Wojewódzki w dziedzinie pielęgniarstwa psychiatrycznego (wrzesień 2015)
Urząd Marszałkowski Województwa wielkopolskiego (wrzesień-listopad 2015)
Najwyższa Izba Kontroli (listopad-grudzień 2015)

Kontrole przeprowadzone w 2016 roku:
Państwowa Inspekcja Pracy