Biuletyn Informacji Publicznej
piątek, 01 lipca 2016 12:10

1. Dane szpitala

Oznaczenie formy prawnej: Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Nazwa: Wojewódzki Zakład Opieki Psychiatrycznej

Adres: Sokołówka 1, 62 840 Koźminek

Tel.: 627637013

Fax.: 627637216

e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Regon: 916897

NIP: 9680974354

Wpis do rejestru: 000000015778

Numer KRS: 0000504795

 

 

2. Organy i osoby sprawujące funkcje w szpitalu

Prezes Zarządu: mgr Janina Anna Kubiak

Dyrektor do spraw medycznych: lek. med. Ewa Kudlińska

Pielęgniarka Przełożona: Gabriela Nawrocka

Główna Księgowa: mgr Dorota Graczyk

Rada Nadzorcza:

Agnieszka Fuglewicz

Mariusz Wawrzyniak

Radosław Kołaciński

 

3. Struktura własnościowa

100 % udziałów posiada Województwo Wielkopolskie

 

 

4. Majątek (według stanu na dzień 31.12.2015r.)

Aktywa trwałe: 9 997 tys. zł.

Aktywa obrotowe: 3 529 tys. zł.

Kapitał własny: 7 352 tys. zł w tym:

Kapitał podstawowy: 6 100 tys. zł.

Kapitał zapasowy: 1 129 tys. zł.

 

 

5. Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw

- Sprawy pracownicze - załatwiane zgodnie z ustaleniami zawartymi w Regulaminie Pracy

- Sprawy pacjentów – przyjmowane za pośrednictwem sekretariatu zarządu i załatwiane niezwłocznie (prowadzony rejestr skarg i wniosków)

 

 

6. Nabór kandydatów do zatrudnienia na wolne stanowiska

Ogłoszenia o zatrudnieniu publikowane są na stronie www.sokolowka.pl w zakładce "Oferty pracy"

 

 

7. Dokumentacja przebiegu i efektów kontroli, oraz wystąpienia, stanowiska, wnioski i opinie podmiotów je przeprowadzających

Kontrole przeprowadzone w II półroczu 2015 roku:

Wojewoda Wielkopolski – Konsultant Wojewódzki w dziedzinie pielęgniarstwa psychiatrycznego (wrzesień 2015)

Urząd Marszałkowski Województwa wielkopolskiego (wrzesień-listopad 2015)

Najwyższa Izba Kontroli (listopad-grudzień 2015)

 

Kontrole przeprowadzone w 2016 roku:

Państwowa Inspekcja Pracy